KONTEJNERY
již od 1.260Kč za kontejner

Přistavíme vybraný kontejner (objemy 3, 6, 10 a 12m3). Nejnižší možná cena za kontejner je 1.260Kč. Přesné ceny najdete v ceníku.

NON-STOP SERVIS
jsme k dispozici 24h. denně

Jsme k dispozici 24 hodin denně (včetně víkendů i svátků). Předem ale zavolejte na +420 603 842 615 a domluvíme termín realizace.

SLEVOVÝ PROGRAM
jen pro opakované zakázky

V případě opakované spolupráce nabízíme individulání slevy (dle rozsahu požadovaných služeb). Více vám řekneme na tel.: +420 603 842 615.

Zde vám předkládáme stručné základní informace o odpadu, co je to odpad obecně, s odpadem souvisící zákon o odpadech, dělení odpadu podle několika hledisek, jaké máme typy odpadu atd. Zdroj informací naleznete také na informačním portálu www.wikipedia.cz.

Odpad je hmotná věc, které se lidé zbavují, případně mají úmysl či povinnost se této věci zbavit. Z právního hlediska odpad přesně definuje zákon č. 106/2005 Sb. o odpadech, kde jsou uvedeny obecné i přesné definice a povinnosti týkající se odpadu v ČR.

Odpad dělíme podle:

1. skupenství hmoty na...

 • pevné
 • kapalné

2. podle původu na...

 • odpad z těžby
 • průmyslový odpad
 • zemědělský odpad
 • komunální odpad
 • zbytkový komunální odpad (odpad zbývající po vytřídění využitelných a nebezpečných složek)

je druhem strojírenského odpadu. Patří do něj například zbytky tyčového materiálu po dělení normalizovaných profilů, které jsou cennou neznečištěnou surovinou pro další specifická použití.

Vyprodukovaný odpad je třeba nějak dále zpracovávat. Od soukromého sektoru (domácnosti) i komerčního sektoru (firmy, společnosti, sdružení a státní instituce), jenž odpad odkládají do popelnic a kontejnerů, je odpad svážen obecními či městskými komunálními službami (např. Pražské Služby, a.s.) pomocí popelářských vozů. V případě prostornějšího odpadu, nebo odpadu, který se do popelnic standardně nedává, je tu naše firma EKOCONEX. Přistavíme kontejner vybraného objemu na požadovanou adresu, a zajistíme jeho odvoz včetně likvidace na veřejně schválených skládkách.

Odpad je zpracován jednou z následujících možností:

 1. opětovné využití
 2. materiálové využití
 3. recyklace
 4. kompostování
 5. energetické využití
 6. přímé spalování
 7. výroba paliv
 8. uložení na skládce odpadů

je odpad, do kterého zahrnujeme například elektrospotřebiče, různé elektrické a elektronické součástky. Díky nebezpečným látkám, které může elektroodpad obsahovat, je oddělen od komunálního a směsného odpadu. Elektroodpad má stanovena přesná pravidla sběru a likvidace. Do elektroodpadu jsou zahrnuty vybrané výrobky. Například baterie a akumulátory ano, klasické žárovky ne. Pracování s elektroodpadem v České republice upravuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, který je platný od 13. 08 2005. Pro elektroodpad je zaveden recyklační poplatek.

Kontaktujte nás

Jankovcova 1055/13
170 00 Praha 7 Holešovice
Tel.: (+420) 603 842 615
Email: ekoconex@ekoconex.cz